Diensten

Overige bodemgerelateerde activiteiten

Brownfields

Brownfields zijn verlaten of onderbenutte terreinen die moeizaam tot herontwikkeling komen omwille van diverse factoren zoals complexiteit, hoge ontwikkelingskosten, onzekerheden, ...

Bouwen & Milieu nv heeft dankzij kennis en ervaring al meerdere brownfieldprojecten tot een goed einde gebracht, tot tevredenheid van de eigenaar en de gemeente waar het terrein zich bevindt. Bouwen & Milieu nv staat u dan ook bij met technisch en juridisch advies voor de optimalisatie van uw ontwikkelingsprojecten op voormalige bedrijfsterreinen.

Dankzij een gedetailleerd onderzoek kunnen saneringskosten en mogelijke toekomstige opbrengsten nagenoeg perfect ingeschat worden.
Ons team van ingenieurs staat vrijblijvend ter uwer beschikking voor advies!

Juridisch advies

U wordt geacht de wet te kennen. En daar staat u dan. Net als iedereen overigens... Bouwen & Milieu nv staat garant voor een onderbouwde advisering, op maat van uw vraag of probleem gesneden. De know how en de ervaring die gedurende de voorbije twintig jaren werd opgedaan in de materies omtrent bodem, milieu en veiligheid zullen u doorheen de complexe wetgevingen ter zake loodsen.

Ook voor second opinion studies met als doel een opgesteld bodemsaneringsproject economisch te optimaliseren, inclusief de onderhandelingen met de betrokken overheden, kunnen wij u begeleiden.

Milieuadvies

Wij kunnen u ook bijstaan in:

  • de verwerving, overdracht of beëindiging van terreinen en activiteiten, ten behoeve van particulieren, bedrijven, kapitaalverschaffers en notarissen.
  • de bemiddeling bij de verschillende overheden
  • milieuongevallen of schadegevallen.
  • de aanvraag en hernieuwing milieuvergunningen en bouwvergunningen
  • meldingen van een overname van een exploitant
  • MER-studies en de watertoets
  • vragen omtrent preventief onderhoud van gebouwen, bedrijfsriolen, inkuipingen en tankenparken
  • afvalverwijderingen

Veiligheidsadvies

Veiligheidscoördinatie voor algemene bouwwerken en saneringen. Bouwen & Milieu nv beschikt over samenwerkings-akkoorden met erkende veiligheidscoördinatoren over heel Vlaanderen.

Asbest

Duizenden industriële en residentiële gebouwen in België zijn nog voorzien van daken die gebouwd werden met asbestplaten. Bij ongevallen of bij de afbraak van dergelijke gebouwen gebeurt het frequent dat deze platen voor problemen zorgen, in die zin dat asbestvezels vrijkomen in lucht of bodem. Voor bijkomend advies omtrent deze problematiek kan u eveneens op ons rekenen.

Energie

Begeleiding voor het opstellen van energie prestatie certificaten EPC-s voor verkoop en verhuur van residentiële gebouwen en het uitvoeren van energie-audits.

Neem gerust vrijblijvend contact op!