Diensten

Bodemonderzoeken

Een oriënterend bodemonderzoek (OBO) dient uitgevoerd te worden ter hoogte van een risicogrond in het kader van:

  • een overdracht
  • een periodieke onderzoeksplicht
  • een faillissement van een risico-inrichting
  • de sluiting van een risico-inrichting

Een oriënterend bodemonderzoek zoekt naar aanwijzingen van mogelijke verontreinigingen in het vaste deel van de aarde en in het grondwater via een beperkte monsterneming op het volledige kadastrale perceel. Het aantal boringen en peilbuizen is onder andere afhankelijk van de oppervlakte van het terrein en het aantal risicozones. Voorbeelden van risicozones zijn garagewerkplaatsen, productiehallen, spuitcabines, opslagtanks, tankplaatsen enzovoort.

Is er een verontreiniging, dan gaat de bodemsaneringsdeskundige na wanneer deze is ontstaan. Was dat vóór 29 oktober 1995 dan wordt de verontreiniging 'historisch' genoemd. Dateert ze van later, dan spreken we van een 'nieuwe' verontreiniging.

De OVAM heeft maximum 60 dagen de tijd om het dossier te beoordelen.

Wenst u een vrijblijvende offerte voor het uitvoeren van een oriënterend bodemonderzoek? Bezorg ons een ingevulde vragenlijst en wij contacteren u!

Vragenlijst OBO (PDF) Vragenlijst OBO (DOC)

Indien uit het oriënterend bodemonderzoek blijkt dat een vastgestelde bodemverontreiniging verdere maatregelen vereist, dient er overgegaan te worden tot het uitvoeren van een beschrijvend bodemonderzoek (BBO).

In het beschrijvend bodemonderzoek wordt de verontreiniging afgeperkt (horizontaal en verticaal). Dit gebeurt door het uitvoeren van boringen of door het plaatsen van peilbuizen rond de verontreiniging.

Eens de omvang van de verontreiniging in kaart is gebracht, wordt deze beoordeeld op humane, ecotoxicologische, en verspreidingsrisico’s.
Enkel indien er risico’s uitgaan van een historische bodemverontreiniging, moet er worden overgaan tot bodemsanering. Ingeval van nieuwe verontreiniging wordt er per definitie overgegaan tot sanering.

Het beschrijvend bodemonderzoek wordt gerapporteerd overeenkomstig de standaardprocedure voor beschrijvend bodemonderzoek. Het besluit van het beschrijvend bodemonderzoek bevat een éénduidige uitspraak omtrent de saneringsnoodzaak.

De OVAM beschikt tenslotte over een termijn van 60 dagen om het beschrijvend bodemonderzoek te beoordelen.